PRIJAVA


Prijavnina je 60 EUR na ekipo.

Vsak tekmovalec prejme uradni retro tekmovalni dres v katerem mora tekmovati.

Po izpolnjeni prijavi, boste na svoj e-naslov prejeli potrditveno sporočilo, z vsemi potrebnimi podatki za plačilo prijavnine. Način plačila prijavnine je mogoč le z nakazilom na TRR.

Prijavnina bo obravnavana kot plačana, ko bomo prejeli e-pošto z dokazilom o plačilu, ki ga pošljete na naslov: info@ledenatrofeja.si

NOV DATUM! ZARADI SLABIH POGOJEV NA JEZERU, SE DOGODEK PRENESE NA 15. FEBRUAR 2020!

POZOR: V primeru, da ne prejmete potrditvene e-pošte, preverite vašo mapo z nezaželeno pošto (SPAM / JUNK). Obstaja možnost, da nekateri naslovi (Hotmail …) ne bodo prejeli potrditvenih sporočil. V tem primeru vam bomo potrditveno sporočilo poslali ročno, takoj ko bo možno. V kolikor potrditvenega sporočila ne prejmete v nekaj dneh, nas kontaktirajte. Za več informacij o registraciji se lahko obrnete na: info@ledenatrofeja.si

REGISTRATION


Registration fee: 60 EUR per team (there are no other extra costs)

Every player gets an official retro jersey in which he has to compete.

After the completed registration, you will receive a confirmation message with all the information necessary for the payment of the registration fee. Payment is only possible by bank transfer to the bank account.

Entry fee will be considered as paid when we receive an e-mail with proof of payment that you send to the following address: info@ledenatrofeja.si

NEW DATE! BECAUSE OF BAD ICE CONDITIONS ON THE LAKE THE NEW DATE OF THE EVENT IS 15th FEBRUARY 2020!

NOTE: In case you do not receive a confirmation email, please check your SPAM / JUNK folder. There is a possibility that some addresses (Hotmail …) will not receive confirmation messages. In this case, the confirmation message will be sent manually as soon as possible. If the message is not delivered in couple of days, please contact us. For more information about registration feel free to contact: info@ledenatrofeja.si

Prijavnica za ekipo / Team registration

Kontaktni podatki / Contact details

Spisek igralcev / Team roster

Končni seznam igralcev bo ekipa oddala neposredno pred začetkom tekem na dan turnirja. / Team roster can be a subject to a change until the start of the team’s first game of the tournament.

Potrjujem, da sem prebral in razumel URADNA PRAVILA TEKMOVANJA. Strinjam se in soglašam s pogoji organizatorja prireditve opisanimi v IZJAVI O STRINJANJU S POGOJI IN OMEJEVANJU ODGOVORNOSTI, katerega bo naša ekipa podpisala na dan dogodka. / I herewith confirm, that I have read and understood the OFFICIAL TOURNAMENT RULES and concur and agree with the terms of the organisation board, outlined in the STATEMENT ON AGREEMENT AND RESPONSIBILITY WAIVER, which our team will sign on the day on the tournament.
Strinjam se, da podjetje Ekstrem, d.o.o., hrani moje podatke in me preko elektronske pošte obvešča o novostih in prihajajočih dogodkih. Potrjujem, da lahko moj elektronski naslov sponzorji projekta uporabijo v svojih bazah. / I agree, that the company Ekstrem, d.o.o., can store and process my contact data in order to communicate information about its news and upcoming events. I confirm that my email address can be used by event sponsors in their databases.

SPONZORJI

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.

PARTNERJI

Organizator dogodka EXTREM
Kontakt: vito.babuder@extrem.si